Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2017

aprilka
0329 0bd8
Reposted fromtaSowa taSowa viadoubleespresso doubleespresso
aprilka
aprilka
1746 ae4e 500
Reposted fromslodziak slodziak viaLucidesEye LucidesEye
aprilka
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
Reposted fromczajnikq czajnikq viadoubleespresso doubleespresso
aprilka
1223 cf0d 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoodislove foodislove
aprilka
9202 8f0b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabynajmniej bynajmniej
aprilka
1288 78d3 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoodislove foodislove
aprilka
5763 f80c
aprilka
6211 b1db 500
Reposted fromtfu tfu viadoubleespresso doubleespresso
aprilka
3737 b450 500
aprilka
Ja w życiu nienawidzę jednej rzeczy. Nienawidzę zasypiać bez słowa “przepraszam”. Z mojej strony. Nienawidzę tak zwanych cichych dni. Nie pamiętam, czy u nas kiedykolwiek taki dzień się zdarzył. Jeżeli zawalę, to ja nie mogę tak po prostu zasnąć, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że leżymy razem i śpimy koło siebie bez słowa “przepraszam.
— Adam Woronowicz, fragment książki “Laboratorium Miłości. Tom 2: Po ślubie”
Reposted fromaggape aggape viadoubleespresso doubleespresso
aprilka
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
aprilka
2138 5c2d
Reposted frommarysia marysia viadoubleespresso doubleespresso
aprilka
6248 3656 500
Reposted fromsoSad soSad viadoubleespresso doubleespresso
aprilka
aprilka
3120 7ead 500
aprilka
7338 56da 500
Jeleń - mural, Łódź, ul. Łąkowa 10.
Reposted frommhsa mhsa viadoubleespresso doubleespresso
aprilka
1281 bcd0 500
aprilka
7307 1274
Reposted fromambermoon ambermoon viadoubleespresso doubleespresso
aprilka
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viadoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl