Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2017

aprilka
3737 b450 500
aprilka
Ja w życiu nienawidzę jednej rzeczy. Nienawidzę zasypiać bez słowa “przepraszam”. Z mojej strony. Nienawidzę tak zwanych cichych dni. Nie pamiętam, czy u nas kiedykolwiek taki dzień się zdarzył. Jeżeli zawalę, to ja nie mogę tak po prostu zasnąć, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że leżymy razem i śpimy koło siebie bez słowa “przepraszam.
— Adam Woronowicz, fragment książki “Laboratorium Miłości. Tom 2: Po ślubie”
Reposted fromaggape aggape viadoubleespresso doubleespresso
aprilka
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
aprilka
2138 5c2d
Reposted frommarysia marysia viadoubleespresso doubleespresso
aprilka
6248 3656 500
Reposted fromsoSad soSad viadoubleespresso doubleespresso
aprilka
aprilka
3120 7ead 500
aprilka
7338 56da 500
Jeleń - mural, Łódź, ul. Łąkowa 10.
Reposted frommhsa mhsa viadoubleespresso doubleespresso
aprilka
1281 bcd0 500
aprilka
7307 1274
Reposted fromagridoce agridoce viadoubleespresso doubleespresso
aprilka
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viadoubleespresso doubleespresso
aprilka
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
8250 8d41 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaLucidesEye LucidesEye
8121 353b 500
Reposted fromstrumienpola strumienpola viaLucidesEye LucidesEye
aprilka
aprilka
8035 73b5
Reposted fromursa-major ursa-major
aprilka
8113 4df7
Reposted fromursa-major ursa-major
aprilka
4410 6901
Reposted fromursa-major ursa-major
aprilka
4548 a1bf
Reposted fromursa-major ursa-major
aprilka
4560 7459
Reposted fromursa-major ursa-major
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl